De Rosdambeekvallei

Verbinding tussen Leievallei, Parkbos en Westerplas

De Rosdambeek is een zijbeek van de Leie. In het deel van de Rosdambeekvallei ten noorden van de E40 vind je nog fraaie elzenbroekbossen. Hier kan je in het voorjaar dotterbloemen, goudveil of pinksterbloemen aantreffen. In het zuidelijk deel bevindt zich een kleinschalig meersenlandschap, met laaggelegen weiden, knotbomenrijen, ruigtes en houtkanten. Op bepaalde plaatsen zit er veen in de ondergrond. Deze vallei is met andere woorden zeer nat en wordt onder andere gevoed door kwelwater vanuit de hoger gelegen omringende kouters. In natte periodes functioneert de vallei als buffer. Ter hoogte van het Parkbos Gent is een knuppelpad ingericht om het gebied toegankelijk te maken. Vanuit de Rosdamstraat kan je op die manier een deel van de Rosdambeekvallei bezoeken. (Volg de blauwe Rosdambeekroute voor een wandeling van 5,5 km doorheen de vallei en de boskern Grand Noble.)