Het Leeuwenhof

Een lusttuin voor vogels

Het Leeuwenhof is een fraaie plas ten westen van de Ringvaart in Drongen, tegenover de Bourgoyen-Ossemeersen. De vroegere zandwinningsput is erg in trek bij duikeenden, zoals kuifeend en tafeleend. In de lente graven tientallen koppels oeverzwaluwen hun nestgangen in de steile wanden van de plas, terwijl scholeksters, kokmeeuwen en soms kleine plevieren hun nest maken op het grindeiland dat centraal in het water werd aangelegd. Visdieven brengen hun jongen groot op de drijvende vlotjes. Aan de rand van de plas vormen meidoorn, sleedoorn en hondsroos een structuurrijke mantel. Op het wandelpad word je dan weer getrakteerd op bloeiende klaprozen, wilde peen en korenbloem. De typische kouterflora, met soorten als knoopkruid, hazenpootje en reigersbek, wordt in het Leeuwenhof in stand gehouden door begrazing met schapen. In de zandige koutergrond vinden zandbijen een ideale thuishaven.

Voor informatie over
een bezoek aan
het Leeuwenhof
klik op de kaart