De Latemse Meersen

Bloemrijke hooilanden

De natte hooi- en weilanden van de Latemse Meersen zijn in het voorjaar een ware bloemenpracht: je kan er dotterbloem, grote ratelaar en echte koekoeksbloem bewonderen. De meersen vormen het favoriete terrein van steenmarter, vos en ree. Kenmerkend voor dit gave landschap zijn de historische elementen: komgronden centraal in de meersen met een dicht slotennetwerk, onderbroken door een fossiele oeverwal en tot slot het reliëf van de bebouwde landduin. Typische vogels van natte ruigtes zoals rietgors, bosrietzanger, blauwborst en waterral broeden in het gebied. Het beheer bestaat uit hooien en begrazen om het landschap open te houden. Hiervoor werkt Natuurpunt samen met lokale landbouwers.

Voor informatie over
wandelingen door
de Latemse Meersen
klik op de kaart