De Westerplas

Polder

Om wateroverlast in de Latemse wijk Hooglatem te vermijden, werd een bufferbekken – dat is een gecontroleerd overstromingsgebied – voor 36.000 m3 water aangelegd: de Westerplas. Op die manier wordt de bebouwing gespaard van water en het waterrijk gebied van bebouwing. Sommige beekoevers zijn verbreed, zodat moeraszones ontstonden. Open slikken en moerassen zijn heel aantrekkelijk voor watervogels. In het voor- en najaar is het hier een komen en gaan van allerlei bijzondere trekvogels. Het meest spectaculair zijn de groepjes lepelaars uit de Nederlandse kolonies die hier in lente en herfst te vinden zijn. In de zomer broeden kievit, kleine plevier en blauwborst in het gebied. In de schemering jagen vleermuizen zoals laatvlieger en rosse vleermuis boven het water op muggen en andere insecten.


De Westerplas in de sneeuw (winter 2019) ©Tomas Hoste (Ground2Sky.be)

 

Voor informatie over
een wandeling rond
de Westerplas
klik op de kaart