Wandelen in de Bourgoyen-Ossemeersen

Drie bewegwijzerde wandelroutes:

Blauw: Bourgoyenpad 5,5 km
Rood: Meerskantpad 4,4 km
Geel: Spoorwegdijkpad 2 km
Start: Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke