De Bourgoyen-Ossemeersen

Natuurgebied in de stad

Net voor de Leie Gent bereikt, geeft de rivier nog maar eens het beste van zichzelf. Een noordelijke arm scheidt er de Bourgoyen van de Ossemeersen. Samen vormen die twee een groot natuurgebied, dat tegen de stadsrand aanplakt.
De Bourgoyen-Ossemeersen (of korter: ‘de Bourgoyen’) is heel geliefd bij de Gentenaars – en terecht! Het natuurgebied is een juweel met tal van facetten: in het winterhalfjaar voeren honderden watervogels en steltlopers in de ondergelopen meersen een vogelshow op en in de lente lijken de bloeiende hooilanden wel een impressionistisch schilderij. Zoveel natuurpracht op een steenworp van de binnenstad zorgt ervoor dat de Bourgoyen- Ossemeersen een van de drukst bezochte natuurgebieden van Vlaanderen is.

De ‘Wilde Floraliën’

In de lente zakt het water en maakt het plaats voor bloeiende graslanden, die bekend staan als de ‘Wilde Floralieën’. Kleurrijke planten als pinksterbloem, dotterbloem, moerasrolklaver, brede orchis en grote ratelaar vergezellen er diverse grassen en zeggen. Samen met de vele sloten en grachten biedt die vegetatie een geschikte plaats voor talrijke dieren. Salamanders, kikkers, vlinders en kleine zoogdieren zijn er vaste bewoners. De Bourgoyen is nagenoeg de enige plaats in Gent waar nog verschillende soorten libellen en zelfs moerassprinkhaan voorkomen. Knotbomen vormen er de meest typische landschapselementen. Zij verdragen de hoge waterstanden goed.

Voor informatie over
wandelingen door
de Bourgoyen/Ossemeersen
klik op de kaart