Erfgoedproject Lang Leve de Leie

Het cultuurhistorische rivierlandschap tussen Deinze en Gent in ere hersteld.

In het kader van het Natuurpark Levende Leie lanceerden we deze herfst een erfgoedproject dat we Lang Leve de Leie doopten (LLL – de Levende Leie heeft iets met ellen-lange namen). Het project zal de erfgoedwaarden in het visiegebied van het Natuurpark en hun wisselwerking met de natuur en het landschap beter bekend maken bij het brede publiek. Het betreft het Leielandschap zelf, zijn geschiedenis en markante erfgoedobjecten.

Xavier de Cock, De Meersstraat in Gent (MSK, Gent)
(publiek domein)

Het vrijwilligersteam van het project Natuurpark Levende Leie is trots dat dit voorstel bij de acht projecten is die door de Stichting Monumentenstrijd werden geselecteerd voor subsidiëring. Het opzet van de Stichting is beschermd onroerend en varend erfgoed een financieel duwtje in de rug te geven en het belang van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector te onderstrepen en te stimuleren. De bekendmaking van de Stichting Monumentenstrijd lees je hier: https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/subsidies-voor-8-vrijwilligersprojecten

Concreet zullen we in 2020 samen met verschillende lokale erfgoedverenigingen publieksactiviteiten organiseren, een erfgoedroute uitstippelen in vijf etappes, erfgoedobjecten opnemen in de beschrijvingen van de natuurwandelingen, wandelpaden beter inrichten en bewegwijzeren, promotiemateriaal uitwerken. We zullen ook deelnemen aan de Monumentendag op zondag 13 september 2020.

Dit is een belangrijke stap voor het Natuurpark. Zoals altijd kunnen we extra helpende handen gebruiken. Als je wil meewerken: gebruik ons contactformulier!

18 november 2019