Red de Keuzemeersen

De Keuzemeersen, een van de natuurgebieden van Natuurpark Levende Leie, worden bedreigd door uitbreidingsplannen van de autoweg E40. Natuurpunt Gent en een aantal natuur- en bewonersverenigingen maken daarom bezwaar tegen het voornemen om de op- en afritten van de E40 in Baarle-Drongen te vervangen door een nieuw op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen in open groene ruimte vlak bij het natuurgebied Keuzemeersen. Zowel de natuur als leefbaarheid van de buurt worden daardoor ernstig bedreigd.

In tijden waarin iedereen de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt, en alle maatregelen de klimaattoets moeten doorstaan, is het onverantwoord nog waardevol nat biotoop op te offeren aan aanpassingen aan autowegen die nog meer verkeer met zich zullen meebrengen.

Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex, verenigen Natuurpunt Gent (inbegrepen kern Deurle-Latem), Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en burgers zich in de Actiegroep Red de Keuzemeersen. Ze sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlak bij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is. Zowel de natuur als leefbaarheid van de buurt worden er ernstig door bedreigd.

Op 16 augustus ondertekenden ze een charter dat de actie samenvat. Dat kwam op deze manier op AVS:

Meer informatie leest u op de website van Natuurpunt Gent: Actiegroep luidt alarmbel.

17 augustus 2021